Active Directory Data Survey

Taannoin tekemämme katsaus asiakkaan AD ja HR dataan tuotti hyviä tuloksia niin asiakkaan yleiseen ymmärrykseen, käytöntöihin kuin myös prosesseihin. Tärkeintä projektissa oli, että asiakas sai konkreettisen käsityksen siitä, missä kunnossa heidän käyttäjien data on ja suosituksia sen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Asiakkaan datasta pystyttiin nostamaan selviä kehityskohtia, mihin paneuduttiin jo työpajojen aikana. Konkreettisia tarkastuskohtia kertyi AD-datan läpikäynnistä mm. auki olevia tunnuksia henkilöillä, jotka eivät ole enää töissä ja ulkopuolisten henkilöiden tunnuksia, joiden salasana ei vanhene koskaan. Lisäksi kehityskohteiksi nousi hyvin yleisiä asioita, kuten kommunikoinnin tehostaminen yli organisaatio rajojen, sekä järjestelmien käyttöoikeuksien raportointi ja rajoittaminen.