Identiteetin- ja pääsynhallinnan

kehityspalvelut

Onnistunut asiakaskokemus perustuu toimivaan identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuun.

IAM (Identity and Access Management) eli tunnetummin identiteetin- ja pääsynhallinta. Sen avulla yhdistät ihmiset, tiedon, laitteet, järjestelmät sekä liiketoimintaprosessit toisiinsa varmistamalla, että juuri oikeilla henkilöillä tai laitteilla on pääsy oikeisiin resursseihin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Identiteetin ja pääsynhallintaan liittyvät palvelut ja ratkaisut ovat kokemuksemme keskiössä. Meillä monella on kokemusta aiheesta useammalta  vuosikymmeneltä ja voimme luvata, että pystymme auttamaan organisaatiotanne ongelmassa kuin ongelmassa. Tutkimme aihetta identiteetin elinkaarenhallinnasta aina kriittisen infrastruktuurin hallintaan asti, jolloin pystymme tukemaan asiakkaitamme todella laajamittaisesti. Testatut ja hyväksi havaitut konseptit pitävät huolen, että ehdottamamme ratkaisu (ratkaisumme) on aina kestävällä pohjalla. Lähestymistapamme tukee asiakkaidemme digitaalista kehityspolkua maksimoiden heidän digitaalisten identiteettiensä arvon. 

Olemme toteuttaneet lukuisia projekteja ja analyysejä, sekä luoneet tiekarttoja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Autamme yhdenmukaistamaan identiteettien hallintaa, helpottamaan tietoturvariskien kontrollointia sekä vähentämään IT-osaston, HR:n ja help deskin työkuormaa.

Juho Erkkilä, IAM Architect

Tarvitseeko yrityksesi apua identeetin- ja pääsynhallinnassa?

Autamme määrittämään organisaatiosi tarpeet ja rakentamaan juuri sinulle kestävän ratkaisun, joka tukee digitaalista kehityspolkuasi. Asiantuntijamme varmistavat, että identiteetinhallinnan ratkaisusi kehittyy organisaatiosi, liiketoimintasi, teknologian ja lainsäädännön kehityksen mukana.

Ota yhteyttä

IAM strategian, arkkitehtuurin ja tiekartan suunnittelu

Identiteetin ja pääsynhallinnan tuotteet ja ratkaisut ovat nykyisin hyvin kehittyneitä, mutta usein haasteena on niiden sujuva käyttöönotto tai budjetointi. Nykytilanteen kartoittamisen avulla on mahdollista tukea prosessien kehittämistä erittäin tehokkaasti, koska kehitykselle saadaan selvä roadmap jonka pohjalta kehitystä lähdetään edistämään. Roadmapin avulla kehityksen budjetointi on myös huomattavasti helpompaa. Asiantuntijamme ovat työskennelleet lukuisissa ympäristöissä joiden ansiosta tunnistamme nopeasti tyypillisimmät kehityskohteet, jolloin asiakkaamme pääsevät myös nopeasti kiinni kehityskohteisiinsa.

Autamme identiteetinhallintajärjestelmän avulla täyttämään säännösten ja lakien asettamat tietoturva- ja tietosuojavaatimukset selkeillä työkaluilla digitaalisen identiteetin ja käyttövalmiuksien seurantaan. Raportointi- ja auditointimahdollisuuksien ansiosta sisäinen tarkastus ja auditointi on helppo toteuttaa. 

Identiteetinhallinnan, prosessien ja ratkaisujen kehitys

Digitaalisen identiteetin hallinta on pohjimmiltaan prosessien optimointia ja automatisointia. Tällainen työ koskettaa tyypillisesti organisaation jokaista toimintoa aina varastosta yrityssalaisuuksien hallintaan. Työkalut pitää osata valita organisaation toimintojen mukaisesti ja prosessit pitää ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Ja digitalisointi usein lähtee liikkeelle käyttäjistä ja heidän oikeuksistaan. Yrityksemme juuret ovat vahvasti käyttäjähallinnan maailmasta ja sen avulla me autamme asiakkaitamme digitalisoitumisessa.

Pääsynhallinta- ja kertakirjautumispalvelut

Pääsynhallinnalla avulla ratkaistaan kertakirjautuminen (SSO) yrityksen käyttämiin järjestelmiin ja sovelluksiin. Ratkaisuja on monentasoisia ja oikea toteutustapa etsitään yhdessä järjestelmän tai sovelluksen ja sen sisältämien tietojen vaatiman suojaustason perusteella. Keveimmillään kertakirjautuminen perustuu yrityksen käyttäjähakemiston tunnistuspalveluun. Tarvittaessa täydennetään monivaiheisella tunnistamisella. Korkeaa suojaustasoa vaativissa kohteissa ja esim. palvelinkirjautumisissa toteutetaan edistyneitä Privileged Access Management (PAM) -ratkaisuja. 

Asiakkaitamme

All
IAM

Renta

Yhdessä WeAre Solutionsin kehittämän DigiOfficen tuomat kustannussäästöt ja toiminnan tehostuminen koko toimitusketjussa on ollut tärkeimpiä kilpailuetutekijöitä kasvun mahdollistajana ja nousussa markkinoiden ykköseksi.

Heinon Tukku

Heinon Tukun identiteetinhallinnan prosessien mallintamiseen ja prosessien kuvaamiseen, WeAre Solutions toteutti analyysin jonka avulla pystyttiin löytämään kehitystä kaipaavat kohteet ja suurimmat tietoturva-aukot.

Aktia

WeAre asiantuntijat ovat toimineet monenlaisissa toiminnoissa niin hankkeiden vetäjinä kuin teknisten ongelmien ratkaisijoina. Viimeisimpänä yhteisenä tehtävänä on ollut verkkopankin tunnistusinfran nykyaikaistaminen pilvialustalle.

Asiantuntijakirjoitukset

Tunnistamiseen liittyvä keskustelu painottuu usein pieneen yksityiskohtaan, kuten tunnistusvälineeseen. Herkästi unohtuu tarkastella tunnistusketjun kokonaisuuden vahvuustasoa, kun keskitytään löytämään vahvuuksia ja heikkouksia itse välineestä. Vahva suomalaisen viranomaisen myöntämä henkilökortti on eräs tällainen tunnistamisen hopealuodiksi koettu väline, josta käydään toistuvaa tunnistamisen kokonaisuuden ohittavaa keskustelua. Sen lisäksi, että henkilökortti on…

Artikkelisarjan uusimmassa osassa keskitytään kertakirjautumisen ja federoidun kirjautumisen hyötyihin ja haittoihin. Ensimmäisenä tuon esiin keskeisen haasteeseen, joka kohdataan kun mitä tahansa toimintoja keskitetään. Vasta sitten keskitymme etuihin. Aiemmissa artikkelisarjan osissa käsittelimme kertakirjautumisen taustaa ja määrittelimme kertakirjautumisen termin kertakirjautumisessa käytettäviä moderneja yhteyskäytänteitä kertakirjautumisen hallinnointimalli Liian iso rikkoutuakseen Fraasi…

Tämä on moniosaisen artikkelisarjan kolmas osa, jossa keskitytään kertakirjautumisen hallinnointiin. Trendikäs vieraskielinen usein nykyään käytetty lyhyt termi lienee governance. Aiemmissa artikkelisarjan osissa käsittelimme kertkirjautumisen taustaa ja määrittelimme kertakirjautumisen termin kertakirjautumisessa käytettäviä moderneja yhteyskäytänteitä Luottosuhde ja topologiat Muutamaan otteeseen on tässä artikkelisarjassa vasta sivuttu kertakirjautumisessa tärkeää aihetta, luottosuhdetta….

Edellisessä artikkelissa käsittelimme kertakirjautumisen taustaa ja määrittelimme, mitä kertakirjautuminen on. Tässä artikkelissa keskitymme uudempiin kertakirjautumisen yhteyskäytänteisiin, joita käytetään erityisesti myös federoidussa kirjautumisessa. SAML – varttunut jättiläinen Perinteisten yhteys- ja tunnistuskäytänteiden esiin tuominen edellisessä artikkelisarjan osassa oli tärkeää, jotta nähdään kertakirjautumisen kehittymisen kaari. Uudempiin protokolliin tutustumisen aloitamme varttuneen,…