Pyrimme vastuulliseen
toimintaan

“Me kaikki otamme vastuun toisistamme, yhteiskunnastamme ja ympäristöstämme!”
Stefan Sundell
Hallituksen puheenjohtaja

Me uskomme että suuret asiat syntyvät pienistä teoista ja että jokainen voi henkilökohtaisesti vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Uskomme tähän niin omistajina kuin työntekijöinä ja siksi olemme ottaneet yritysvastuullisuuden osaksi yrityksemme strategiaa. Haluamme tehdä osuutemme sekä yksilöinä että yrityksenä ja varmistaa osaltamme ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin sekä kestävän kehittymisen

Merkityksellinen työ ja vastuullinen työnantaja ovat työntekijöille yhä tärkeämpiä asioita. Tavoitteenamme on, että kaikki yrityksen työntekijät pystyvät olemaan ylpeitä työstään ja työpaikastaan sekä olemaan yrityksenkin kautta osana kestävää kehitystä. Edistämme kestävää kehitystä myös teknologian ja uusien innovaatioiden avulla.

Palveluidemme avulla edistämme asiakkaidemme mahdollisuuksia toimia kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Ja kun tekijämme ja tekemisemme ovat kestävällä polulla niin uskomme, että nämä yhdessä takaavat yrityksellemme pitkäjänteisen taloudellisen hyvinvoinnin. Näin yritysvastuullisuutta voi jatkossakin kehittää entistä paremmaksi.

WeAre Solutionsin arvot, jotka otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa:

  • Työntekijä, joka tuntee saavansa kehittyä työssään
  • Tyytyväinen asiakas
  • Kunnioitus ympäristöä kohtaan
  • Kannattava kasvu

Vastuullisuustavoitteemme heijastavat näitä edellä mainittuja arvoja ja vastuullisuus on kiinteä osa yrityksemme arvoja, strategiaa sekä yrityskulttuuria. Tällä tavoin varmistamme että kaikki työntekijämme, kumppanimme, asiakkaamme sekä myös tulevat työntekijämme kunnioittavat näitä arvota. Yhdessä saamme enemmän aikaan.

WeAre Solutions teettää vuosittain yritysvastuuraportin, jossa esitellään WeAre Solutionsin kestävän kehityksen tavoitteet, indikaattorit ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Tavoitteemme tukevat kestävän kehityksen tavoitteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja näin haastamme itsemme sitoutumaan meille kaikille yhteisiin tavoitteisiin.