Meillä nuoret pääsevät

tutustumaan alan töihin

“WeAre Akatemia on perustettu, jotta opiskelijoiden olisi mahdollisimman helppo siirtyä työelämään valmistumisen jälkeen”

HENRI VASS / PERUSTAJA

WeAre Akatemia on Careerian, Rentan ja WeAre Solutions Oy:n kehittämä koulutusohjelma, joka tarjoaa nuorille oikeanlaista työelämäkokemusta jo opiskelun aikana. Tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään mahdollisimman hyvin ja idea on syntynyt WeAren perustajan ja Careerian yhteisten pohdintojen kautta.

“Olin aikoinaan opiskelemassa Careeriassa, mutta koska opintojen aikana IT-alan mielenkiintoiset harjoittelupaikat olivat kortilla, päätin perustaa oman yrityksen. Nämä opiskeluajan kovat kokemukset jäivät mieleeni ja iskimme myöhemmin päät yhteen Careerian opettajien kanssa ja mietimme miten pystyisimme tarjoamaan uusille opiskelijasukupolville paremmat eväät astua työelämään. Syntyi idea akatemiasta, joka tarjoaa nuorille opiskelijoille mahdollisuuden saada kokemusta oman alan työtehtävistä jo opiskelujen alussa, jotta motivaatio opiskeluun säilyy ja koulun opetukset saadaan heti käytäntöön” kertoo We Are Solutions Oy:n perustaja Henri Vass.

Ideoinnin pohjalta syntynyt WeAre Akatemia on kasvanut vuosi vuodelta asiakkaamme Rentan tukemana. Nykyisin muutkin asiakkaat osaavat jo kysyä meiltä osaajia, koska ovat kuulleet hyvää akatemiastamme. Akatemiassa opiskelijat oppivat soveltamaan työelämässä opittuja asioita opintoihin ja päinvastoin.

Akatemian ohjelmassa 1. ja 2. vuoden opiskelijat pääsevät ensin tutustumaan työelämään muutaman luennon ja työpajan merkeissä. Toisena vuonna on vuorossa harjoittelu kesätyön merkeissä ja kolmantena vuonna jatkuu harjoittelu ennen valmistumista, jonka jälkeen mahdollisuuksien mukaan kesätyö tai vakituinen työpaikka ennen armeijaa tai mahdollisia jatko-opiskeluja.

”Akatemia perustettiin vuonna 2017 ja tähän mennessä ohjelmassa on ollut mukana n.40 opiskelijaa. WeAre on palkannut osan ja osa heistä on puolestaan päätynyt kumppaniemme palvelukseen. Suuri yhteinen tavoitteemme on täyttynyt, kun opiskelija on käynyt koulun kunnialla loppuun ja työllistynyt alan töihin tai lähtee jatko-opiskelemaan. Tämä jos mikä antaa voimaa myös omaa arkeen, kun näkee nuorten onnistuvan.

Tärkeintä akatemian pitämisessä elinvoimaisena on pitää jatkuvaa yhteyttä opiskelijoihin ja siksi olen torstaisin tavoitettavissa koululla ja lisäkseni koululla vierailee myös akatemian kautta palkattuja vakituisia työntekijöitämme. ”Koulupäiväni” sisältö vaihtelee suunnittelupalavereista opettajien kanssa luentoihin. Toisinaan mukanani on asiakkaamme, jonka kanssa esittelemme yhteisiä projektejamme.” päättää Henri Vass.

Careeria logo

”Olemme rakentaneet koulutusmoduulit yhdessä WeAren kanssa varmistaaksemme, että koulutus vastaa alan työpaikkojen tämän hetken vaatimuksia. WeAren kautta saamme tietoa alan trendeistä ja sovellukset osaksi koulustamme. Koodauksessa tarvitaan matemaattisia kykyjä ja yhtälönratkaisutaitoa, pyrimme antamaan koulussa vahvan perustan näihin taitoihin ja yhteistyön ansiosta saamme tietoa alan uusimmista innovaatioista.”

Jukka Koppana, Careerian ICT-alan opettaja

Tutustu meidän mahtaviin opiskelijoihin alta

Eric Askari

Ericin pitkä matka sovelluskehityksen pariin

“Henri and Tuomas from WeAre Solutions showed up in my school and after I find out that they know about programming, after class I asked them some questions…”

Senja Moilanen

Senjan uskomaton SoMe matka

“4 kuukauden aikana sain tehtäväksi tutustua LinkedInin ja verkostoitumisen maailmaan, ja kerätä niistä tietoa lukuisien vapaaehtoisien haastateltavien kanssa, sekä yleisesti kirjoituksien, että tietenkin oman matkani avulla.”

Jere Pehkonen

Jeren matka koulun penkiltä suoraan työelämään

“Yhteistyö alkoi ensin niin, että tavattiin kerran viikossa ja tehtiin ohjelmistotestaamista WeAre:n asiakkaalle.”

Ida Myllys

Idan matka media-alalle

“Matkani miten päädyin WeArelle alkoi ensimmäisellä lukukaudella, kun sain mahdollisuuden kuunnella kun Henri tuli kertomaan harjoittelumahdollisuuksista alani toista vuotta opiskeleville.”

Teppo Soininen

Tepon matka koulusta suoraan töihin ja jatko-opintoihin

“WeAre Akatemia vaikutti lupaavalta jo heti kättelyssä. Mahdollisuus oman alan hommiin jo koulun aikana oli todella hieno juttu.“

Valtteri Sandholm

Valtterin matka tieto-ja viestintätekniikan töihin ja opintoihin

“Akatemia on ideana mielestäni varsin onnistunut. Akatemia on tarjonnut jo monelle opiskelijalle koulun aikaisen harjoittelupaikan sekä koulun jälkeisen työpaikan.”

Tatu Vähä-Tuisku

Tatun ensimmäiset askeleet työelämään

“Päädyin tätä kautta Hailerille aluksi kesätöihin, ja muutama kuukausi ennen opiskeluni päättymistä olin kirjoittanut työsopimuksen Hailerille.”