OpenID Connect claimien arvojen tulkinnoissa on eroja

Asiakkaan tunnistusratkaisun toteuttamisen yhteydessä teimme äskettäin havainnon:
Microsoft tulkitsee mielenkiintoisesti Azure AD -palvelussaan OpenId Connect -tunnistamisessa id_tokenissa luovutettavan iss claimin merkityksen.
On vaikea perustella saati väittää…