Smartfleet Anton Hentinen

Automaatio tuo selkeää kilpailuetua

Ohjelmistotalo WeAre Solutions on kumppani yrityksille, joissa automaatio on liiketoiminnan ytimessä. Tekoäly, hyperautomaatio ja tiedolla johtaminen ovat taikasanoja taistelussa tulevaisuuden markkinaosuuksista. Ne tuovat jo nyt merkittävästi joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja kustannussäästöjä. Niin merkittävästi, että pioneeriyritykset, kuten SmartFleet ja Renta Group, ovat jo panneet omien toimialojensa pelisäännöt uusiksi.

Teksti Mika Niiniranta, Kuvat Joona Raevuori

WeAre Solutions tekee hyperautomaatiosta totta

Meille sopii toimia kehityksen aallonharjalla yhdessä asiakkaidemme kanssa.  Se, mitä me tuotamme asiakkaille, on viety myös omiin prosesseihin, kertoo WeAren toimitusjohtaja Henri Vass. –Tällä hetkellä tekoäly on muuttumassa hypestä arkipäivän ilmiöksi. Uskomme, että tulevaisuudessa ovat vahvoilla ne, jotka satsaavat oppivaan ja skaalautuvaan teknologiaan.

Tiedolla johtaminen luo uusia bisnesmalleja

Vassin mukaan teknologian transformaatiossa ollaan nyt ratkaisevassa murroksessa. Kehitys johtaa kasvavaan kuiluun toimijoiden välillä. Varhaiset omaksujat saavat hyötyjä, jotka kumuloituvat tulevaisuudessa.

– Järjestelmien automaatio vapauttaa rutiineista ja tekoäly tuottaa aktiivisesti tietoa, jolla yritykset voivat tehostaa toimintaansa. Tästä on valtavasti hyötyä esimerkiksi tietoturvan ylläpitämisessä ja resurssien hallinnassa. Lähitulevaisuudessa syntyy varmasti myös ennennäkemättömiä digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja.

SmartFleet haastaa hyperautomaatiolla

Yritysautojen hallinnointipalveluihin keskittyvä SmartFleet lupaa palvelustaan 10-20% säästöt. Teknologian jaasiantuntijuuden tuottaman yhteishyödyn siirtäminen suoraan asiakkaan hyväksi on esimerkki markkinaa muuttavasta liikeideasta.

– Pitää tietää täsmälleen mistä kulut syntyvät, jotta niitä pystyy vähentämään. Opastamme asiakasta jokaisella osa-alueella: hankinnoissa, rahoituksessa, huolloissa, sijaisautoissa, paikannuspalveluissa ja niin edelleen. Asiakas maksaa tästä kiinteän hallinnointipalkkion. Asiakkaalle päin kulurakenne on täysin läpinäkyvä, kertoo SmartFleetin perustaja Anton Hentinen.

– Pystymme alentamaan yritysautoilun kustannuksia merkittävästi johtuen siitä, että jokainen osa-alue ostetaan markkinoiden parhaaseen hintaan. Emme ole sidottuja kehenkään tiettyyn toimittajaan, kuten kilpailijamme. Puolet liikeideasta perustuu automaatiolle, toinen puoli on asiantuntijuutta. – Tarjoamme samat tai paremmat palvelut kuin perinteiset leasing-yhtiöt, mutta merkittävästi edullisemmin, sillä leasingrahan saa pankistakin huomattavasti halvemmalla. Ja koska lähdimme tekemään heti alkuun skaalautuvaa järjestelmää, olemme hyvin valmistautuneet kasvuun.

Järjestelmä on avainasemassa

Tiimille käytännön toteutus on ollut positiivinen haaste. – Tämä on juuri sitä mitä meillä osataan ja halutaan tehdä, kertoo osakas ja projektivastaava Jukka Wilska. – Liikeidean kannattavuus vaatii koneoppimista ja täysin automatisoitua skaalautuvuutta. Voimme automatisoida toiminnan niin pitkälle, että ei tarvitse aina palkata uutta väkeä sitä mukaa kun hallinnoitavaa kanta kasvaa. Jokainen uusi sopimuskumppani voi tuoda mukanaan uusia toimintamalleja, ja kaikki saadaan nopeasti toimimaan järjestelmässä.

– Samalla löysimme molemmille sopivan ketterän työtavan, jossa uusia kehitysversioita voidaan testata joustavasti. Malli on ollut erittäin mielekäs, olemme saaneet sovellukset nopeasti käyttöön. Etua on tietysti siitäkin, että omat prosessimme rakentuvat tekoälyn pohjalle, Wilska jatkaa. – Myös tietoturva otettiin huomioon heti alussa, se on toiminnassamme itsestäänselvyys.

– Näin pystymme tarjoamaan merkittävästi lisäarvoa asiakkaalle pilkkahintaan, Hentinen summaa. Bisnes on rakennettu automaation ympärille. Sille on voitu siirtää esimerkiksi kilpailutusta, sopimusten valvontaa ja maksuliikennettä niin, että asiantuntijoiden ja ratkaisumyyjien tehtäväksi jää uusien sopimusten neuvottelu. Asiakkaan säästö tulee siitä, että me teemme parempia sopimuksia jokaisella osa-alueella.

Renta tekee rakentamisesta vihreämpää

Renta Group on Suomessa perustettu yritys, joka vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita, työmaatiloja, telineitä ja sääsuojia sekä tarjoaa erilaisia työmaapalveluita. Yritys on neljässä vuodessa laajentanut toimintaansa Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan.

Rentassa digitaaliset ratkaisut ovat liiketoiminnan ydintä. Keskeiset järjestelmät on toteutettu yhteistyössä WeAre Solutionsin kanssa.

– Rakentamisen arvoketju on mielletty aika konservatiiviseksi. Viime vuosina se ei ehkä enää pidä niin paikkaansa, mutta samanlaista tuottavuusloikkaa ei ole vielä nähty kuin esimerkiksi finanssialalla, tuumii Rentan tietohallintojohtaja Joel Särkkä.

– Lähdimme rakentamaan palveluamme digitaalisuus edellä, ja tämä toimintatapa tuottaa meille merkittävästi lisäarvoa. Voimme toimia tehokkaammin ja pystymme siksi myös tuottamaan parempaa palvelua. Näkyvin osa asiakkaalle on mobiili kalustonhallintasovellus Renta Easy. Sen kautta vuokraaja voi reaaliajassa optimoida kaluston käyttöä.

WeAre Solutions on avainkumppani järjestelmäkehityksessä, josta vastaa Renta DigiOffice. Se tuottaa muun muassa tekoälypalveluita, virtuaalitodellisuuden kyvykkyyksiä, tietoturvapalveluita ja tiedolla johtamisen ratkaisuja, jotka lähtevät Rentan liiketoiminnan tarpeista. Särkän mukaan hyödyt eivät ole vain teknologisia vaan koko organisaation toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Liiketoimintayksiköiden toiveet kanavoidaan DigiOfficen kautta kehittäjille, joilla on vapaat kädet tarjota uusia ratkaisuja. 

– Työ on vuorovaikuttamista puolin ja toisin, kertoo Jukka Wilska. Tiedossa oli, että yritys tulee laajenemaan voimakkaasti. Niinpä me lähdimme heti luomaan alustaa skaalautuvalle sovelluskehitykselle. Oli otettava huomioon eksponentiaalisesti kasvavat datamäärät ja erilaiset toimintaympäristöt. On myös tärkeää, että saamme käytettävyyden suunnitteluun tukea suoraan kentältä, kavereilta, jotka tietävät milloin mobiilisovellusta käytetään työhanskat kädessä.

Optimointi kutistaa hiilijalanjälkeä

Ympäristöasiat ovat Rentan toiminnassa keskeisellä sijalla. Vuokraaminen ostamisen sijaan on jo sinänsä ekoteko, Särkkä painottaa.  –  Pyrimme siihen, että rakentaminen onnistuu pienemmällä kalustomäärällä kuin mitä ennen olisi ollut mahdollista.

Tekoäly auttaa esimerkiksi optimoimaan palautuvien ja vuokralle lähtevien laitteiden tavaravirtoja. Se lajittelee automaattisesti vuokraamolle saapuvat palautukset ja oppii tunnistamaan kaluston, joille on kulloinkin eniten kysyntää. Asiakas puolestaan pystyy seuraamaan vuokrakoneiden käyttötilannetta, jolloin hän ei seisota niitä turhaan omilla työmaillaan. – Niinpä me voimme investoida fiksummin, asiakkaat pystyvät toimimaan kustannustehokkaammin ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, koska voimme palvella suurempaa määrää asiakkaita samalla määrällä kalustoa.

Suomi tarvitsee tekoälyä

Henri Vassin ja Jukka Wilskan näkemykseen tulevaisuudesta sisältyy eettinen ja moraalinen varaus. Osittain mennään vielä villissä lännessä. Wilskan mielestä vastalääke on, että kehittäjiltä vaaditaan myös vahvaa moraalista koodia.

Vaikka uhkia on olemassa, tekoälyyn ja hyperautomaatioon sisältyvät mahdollisuudet ovat silti suuremmat, sillä se tehostaa ja sujuvoittaa työntekoa. – Suomessa meillä ei ole enää varaa tehdä manuaalisesti asioita, jotka voi automatisoida, Vass tähdentää.

– Automaatiologiikkojen tekeminen koetaan vielä vaikeaksi mutta tilanne muuttuu nopeasti. Kun isoille toimijoille tehdään valmiita komponentteja, ne jalkautuvat pian myös pienemmille. Moniin sovelluksiin on jo olemassa valmiit templatet, eikä neuroverkkoa tarvitse rakentaa itse, Wilska muistuttaa. – Tietoturvallisuuskin hyötyy, koska automaatio ei väsy tekemään tarkistuksia. Kun dataa on massiivisesti, on tärkeää, että tietoturvapoikkeamat voi tunnistaa ja tutkinnan aloittaa automaattisesti.

Mikäli haluat keskustella kanssamme siitä, miten edellä mainittuja trendejä pystyisi hyödyntämään teidän toiminnassanne, niin ota yhteyttä täältä:

https://www.weare.fi/ota-yhteytta/