IaaS, PaaS, SaaS – Miten valita oikea pilvipalvelu yritykselle?

Pilvipalvelut voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan (jako on karkea ja on palveluita jotka eivät istu oikein mihinkään näistä):

 • IaaS: infrastruktuuripalvelut (virtuaalipalvelimet, verkot, muu infrastruktuuri)
 • PaaS: alustat (erilaiset alustapalvelut joissa palveluntarjoaja vastaa infrastruktuurista)
 • SaaS: sovellukset (joissa palveluntarjoaja vastaa koko infrastruktuurista ja alustoista)
  AWS logo

  Infrastruktuuria palveluna

  Monen yrityksen pilvipolku on käynnistynyt siirtämällä elinkaarensa loppupäässä oleva palvelin tai virtuaalikone pilveen. Näin on vältytty investoimasta uuteen laitteistoon ja saatu osittain käyttöön pilven hyötyjä mm. vertikaalinen skaalautuminen. Näin palvelimen resurssien käydessä vähiin on voitu helposti lisätä resursseja ja luotu siten jatkuvuutta. Tässä mallissa kuitenkin yrityksen IT-osastolle on jäänyt valvonta- ja ylläpitovastuu palvelimesta ja IT:n tulee edelleen huolehtia tietoturva- ja muista pienemmistä päivityksistä sekä käyttöjärjestelmän isoista versiopäivityksistä. Näiden työmäärät ja kustannukset muodostavat merkittävän osan palvelimen ja palvelun elinkaaren kustannuksista.

  Lisäksi tässä mallissa usein merkittävä osa pilven hyödyistä jää saavuttamatta. Esimerkiksi, yksittäinen virtuaalipalvelin pilvessä sijaitsee yhdessä konesalissa, yhdessä räkissä ja yhdellä fyysisellä raudalla. Raudan vikaantuessa, palvelin siirtyy automaattisesti lyhyellä katkoksella toiselle raudalle, mutta jos koko konesali menee pimeäksi esim. verkko- tai sähkönsyöttöongelmien johdosta (kyllä, näitäkin tapahtuu, joskaan ei usein), palvelin on tavoittamattomissa. Tällaiset katkokset voivat kestää minuuteista tunteihin ja näillä on tyypillisesti merkittävät liiketoimintavaikutukset.

  benefits of custom software

  Hallittuihin palveluihin

  Pilvialustat tarjovat hallittuja palveluita moniin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi, sen sijaan että otetaan IaaS-mallilla käyttöön palvelin ja asennetaan sinne tietokanta, voidaan ottaa käyttöön tietokanta palveluna. Näin vastuu tietokannan vaatimasta käyttöjärjestelmästä ja laitteistosta ja niiden päivityksistä siirtyvät palveluntarjoajalle. Näin myös iso osa palvelimen elinkaaren aikaisista työmääristä siirtyy palveluntarjoajalle. Hallituissa palveluissa on kuitenkin suurempiakin etuja.

  Usein hallittuihin palveluihin on sisäänrakennettu hajautus ja vikasietoisuus. Niiden rakentaminen perinteisiin arkkitehtuureihin on erittäin vaativaa ja vaatii osaamista jota kovinkaan monella organisaatiolla ei välttämättä ole. Pilvessä ne ovat kuitenkin jokaisen organisaation saatavilla. Hajautus tarkoittaa, että palvelua ajetaan useammasta konesalista yhtäaikaisesti ja vikasietoisuus että näiden konesalien välillä siirrytään automaattisesti. Näin, tietokannan tapauksessa, tietokannan käyttö olisi jatkunut joko olemattomalla tai erittäin lyhyellä katkolla toisesta konesalista ja palvelukatkoksen aiheuttama liiketoimintavaikutus olisi minimoitu.

  Hallituissa palveluissa myös skaalautuminen on usein normaalin vertikaalisen (lisää resursseja palvelimeen) skaalautumisen lisäksi horisontaalista (lisää palvelimia käsittelemään pyyntöjä). Tämä taas mahdollistaa palvelun skaalaamisen katkoksitta ja myös kysyntäpiikkien poistuttua, skaalaamisen alaspäin vaivattomasti. Skaalautumista on myös mahdollista automatisoida monipuolisesti.

  Palvelimettomat palvelut (serverless)

  Hallituista palveluista löytyy myös oma, turboahdettu kategoria, ns. serverless-palvelut. Niissä on kyse siitä, että palvelimet ja infrastuktuuri jäävät kokonaan palveluntarjoajan vastuulle, eikä käyttäjän tai palvelun ostajan tarvitse välittää kuin sovelluksen käytöstä ja siitä muodostuvista kustannuksista. Ominaista tälle kategorialle on, että jos palvelua ei käytetä, ei siitä muodostu kustannuksia. Esimerkiksi serverless-teknologialle toteutettu verkkopalvelu ei maksa pientä tallennuskustannusta lukuunottamatta mitään, jos palvelua ei käytetä. Toisaalta, palvelu skaalautuu sekunneissa tuhansiin yhtäaikaisiin pyyntöihin, jos siihen kohdistuu kysyntäpiikki. Serverless-palvelut ovat parhaimmillaan tapauksissa, joissa palvelun kulutus on vaihtelevaa ja ne ovatkin monien modernien verkkopalveluiden taustalla. Jos käyttö on pitkäaikaista ja/tai tasaista, kannatta arvioida myös muita vaihtoehtoja.

  Serverless-palveluissa pilvipalveluiden käyttäjän ei tarvitse yksinkertaistaen huolehtia muusta, kuin itse sovelluksesta ja pilvilaskujen maksamisesta, muusta vastaa palveluntarjoaja.

  Kustannukset

  Maksavatko hallitut palvelut sitten merkittävästi enemmän, kuin infrastruktuuripalvelut? Tässä esimerkinomaisesti verkkopalvelu, jota käytetään arkisin 8-16 välisenä aikana 1000 käyttäjän toimesta. Sovellus on moderni web-applikaatio jossa Reactilla toteutettu frontend, Nodella toteutettu backend sekä tietokanta pysyvänä tallennustilana. Alla kuvaukset kustakin arkkitehtuurivaihtoehdosta ja niiden kustannuksista.

  Yhteenveto

  Pilven hallittuja palveluita hyödyntämällä voidaan keskittyä palvelemaan liiketoiminnan tarpeita, rakentamaan ja innovoimaan uutta ilman, että tarvitsee käyttää merkittävästi aikaa vikasietoisuuden, skaalautumisen, tietoturvan ja muiden välttämättömien perusasioiden miettimiseen ja toteuttamiseen. Hallitut palvelut nopeuttavat kehityssykliä ja keventävät ylläpitoa, eikä ympäristöjen ylläpitoon tarvita merkittävää infrastruktuuritiimiä.

  Nopeutettu kehitys- ja muutossykli taas mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi covid-pandemian aiheuttamat yhteiskuntarajoitukset aiheuttivat merkittävää toiminnan uudelleenorganisointia. Pilviarkkitehtuureja hyödyntävät ravintolat pystyivät skaalaamaan kassajärjestelmien käyttämää kapasiteettia pienemmäksi ja siten säästää kustannuksissa. Toisaalta vähittäiskaupan toimijat pystyivät kassajärjestelmien alaspäin skaalaamisen lisäksi kasvattaa verkkokaupan kapasiteettia myynnin siirtyessä sinne. Perinteisiä konesaleja ja arkkitehtuureja hyödyntäviltä organisaatioilta jäi pahimmassa tapauksessa molemmat vaihtoehdot käyttämättä.

  Huolimatta saavutetusta joustavuudesta ja ketteryydestä, kustannukset pilvipalveluissa ovat varsin kohtuulliset ja tyypillisesti niistä muodostuu jopa säästöä perinteisiin arkkitehtuureihin nähden. Näin ollen perinteisiä arkkitehtuureja on vaikea perustella muihin, kuin sellaisiin ympäristöihin joihin liittyy poikkeavia vaatimuksia tai regulaatiota.

   

   

  Pilvipalvelut

  WeAre Solutions on suomalainen IT-palvelutalo, joka on keskittynyt AWS:n (Amazon Web Services) päälle toteutettaviin ratkaisuihin. WeAre rakentaa turvallisia, skaalautuvia ja parhaita käytäntöjä noudattavia pilviratkaisuja ja sovelluksia, jotka ratkovat asiakkaiden monimutkaisia ongelmia ja auttavat digitalisaation matkalla eteenpäin.