SmartFleetin kasvu perustuu skaalautuvaan sovellukseen

SmartFleet lupaa asiakkailleen samat tai paremmat palvelut kuin perinteiset leasing-yhtiöt, mutta merkittävästi edullisemmin. Yritysautojen hallinnointipalveluihin keskittyvä yritys kertoo mahdollistavansa asiakasyrityksille 10-20% säästöt. Hyödyn siirtäminen suoraan asiakkaan hyväksi on alalla ainutlaatuinen toimintamalli.

Liikeidean ytimessä on autoilun kustannusten alentaminen kilpailuttamalla erikseen jokainen osa-alue rahoituksesta huoltopalveluihin. Palvelun mahdollistaa WeAren kehittämä SaaS-pohjainen liiketoimintasovellus.

— Puolet koko liikeideasta perustuu digitaaliselle alustalle, toinen puoli tulee työntekijöidemme osaamisesta, sanoo SmartFleetin perustaja Anton Hentinen. 

Hentisellä oli alusta alkaen selkeä näkemys SmartFleetista. Bisnes pitäisi rakentaa niin, että kaikki hallinnointi tapahtuisi keskitetysti ja mahdollisimman automaattisesti.

Hänellä itsellään ei kuitenkaan ollut kokemusta sovelluskehityksestä.

– Pitää tietää tarkkaan, mistä kustannukset syntyvät, jotta niitä voi karsia. Usein kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa siitä, millaisia kuluja yritysautojen ylläpidosta kertyy. Hallinnointi on hajallaan, eikä aina ole tietoa edes siitä, kuinka monta ajoneuvoa yrityksellä on, Hentinen kertoo.

ANTON HENTINEN

CEO & Founder

WeAre Solutions on alusta alkaen ymmärtänyt liikeideamme ja tuonut omalla osaamisellaan merkittävää lisäarvoa. Yhteistyö on edelleen päivittäistä, ja WeAre huolehtii järjestelmän kehityksestä ja jatkuvuudesta.

Sujuva yhteistyö takaa jatkuvuuden

WeAre Solutions valikoitui kumppaniksi, koska palvelun skaalaamisesta suurille käyttäjämäärille löytyi kokemusta. Samalla löytyi molemmille sopiva ketterä työtapa, jossa uusia kehitysversioita testataan joustavasti. WeAre Solutions toimii sovellusarkkitehtuurin suunnittelijana, käytettävyysasiantuntijana ja järjestelmän toteuttajana.

Sovelluksen lisäksi WeAre Solutions huolehtii kokonaisuudessan pilvi-infrastruktuurista, joka on rakennettu Amazon Managed Services (AMS) avulla. Se takaa myös sen, että SmartFleetillä on käytössä WeAren asiantuntemus ja tuki AWS palveluihin liittyen, eikä heidän tarvitse hankkia omaa infratiimiä. 

— Olimme alusta alkaen mukana kehitystyössä, kehitys tapahtui kolmessa vaiheessa. Oli suunnitteluvaihe, jossa käytiin läpi 3-4 mahdollista toteutustapaa, itse järjestelmän toteutus ja operointi, kertoo Stefan Sundell WeArelta.

Smartfleetin toimintamalli edellyttää järjestelmältä täydellistä skaalautuvuutta ja erilaisten rajapintojen hallintaa. Prosessit on automatisoitu niin pitkälle, että vaikka hallinnoitava autokanta moninkertaistuu, ei henkilötyön määrä merkittävästi lisäänny. Esimerkiksi kilpailutukset, sopimusten valvonta ja maksuliikenne tapahtuvat automaattisesti. Näin SmartFleet voi hyödyntää työntekijöidensä osaamisen täysimääräisesti asiakkaiden eduksi.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ

Onko sinulla tarvetta lähteä kehittämään liiketoimintasovellusta? WeAre Solutionsin asiantuntijat toimivat asiakkaan kanssa yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä niin löydetään yhdessä paras ratkaisu teidän yritykselle.

JUHA AHLGREN
Myynti
juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828