Identiteetin- ja pääsynhallinnan

kehityspalvelut

Onnistunut asiakaskokemus perustuu toimivaan identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuun.

IAM (Identity and Access Management) eli tunnetummin identiteetin- ja pääsynhallinta. Sen avulla yhdistät ihmiset, tiedon, laitteet, järjestelmät sekä liiketoimintaprosessit toisiinsa varmistamalla, että juuri oikeilla henkilöillä tai laitteilla on pääsy oikeisiin resursseihin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Identiteetin ja pääsynhallintaan liittyvät palvelut ja ratkaisut ovat kokemuksemme keskiössä. Meillä monella on kokemusta aiheesta useammalta  vuosikymmeneltä ja voimme luvata, että pystymme auttamaan organisaatiotanne ongelmassa kuin ongelmassa. Tutkimme aihetta identiteetin elinkaarenhallinnasta aina kriittisen infrastruktuurin hallintaan asti, jolloin pystymme tukemaan asiakkaitamme todella laajamittaisesti. Testatut ja hyväksi havaitut konseptit pitävät huolen, että ehdottamamme ratkaisu (ratkaisumme) on aina kestävällä pohjalla. Lähestymistapamme tukee asiakkaidemme digitaalista kehityspolkua maksimoiden heidän digitaalisten identiteettiensä arvon. 

Olemme toteuttaneet lukuisia projekteja ja analyysejä, sekä luoneet tiekarttoja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseksi. Autamme yhdenmukaistamaan identiteettien hallintaa, helpottamaan tietoturvariskien kontrollointia sekä vähentämään IT-osaston, HR:n ja help deskin työkuormaa.

Juho Erkkilä, IAM Architect

Autamme määrittämään organisaatiosi tarpeet ja rakentamaan juuri sinulle kestävän ratkaisun, joka tukee digitaalista kehityspolkuasi. Asiantuntijamme varmistavat, että identiteetinhallinnan ratkaisusi kehittyy organisaatiosi, liiketoimintasi, teknologian ja lainsäädännön kehityksen mukana.

Nyky- ja tavoitetilan kartoitus, arkkitehtuurin ja tiekartan suunnittelu

Identiteetin ja pääsynhallinnan tuotteet ja ratkaisut ovat nykyisin hyvin kehittyneitä. Nyky- ja tavoitetilan kartoituksen avulla on mahdollista kehittää erittäin kustannustehokkaasti nykyisiä prosesseja. Samalla saa luotua tiekartan isommillekin muutoksille, jolloin priorisointi on helppoa oman budjetin mukaisesti. Asiantuntijamme ovat nähneet lukuisia ympäristöjä ja näistä olemme oppineet tyypillisimmät kehityskohteet, jolloin asiakkaamme saavat hyödyt nopeasti käyttöönsä.

Autamme identiteetinhallintajärjestelmän avulla täyttämään säännösten ja lakien asettamat tietoturva- ja tietosuojavaatimukset selkeillä työkaluilla identiteettitiedon ja käyttövalmiuksien seurantaan. Raportointi- ja auditointimahdollisuuksien ansiosta sisäinen tarkastus ja auditointi on helppo toteuttaa. 

Identiteetinhallinnan, prosessien ja ratkaisujen kehitys

Digitaalisen identiteetin hallinta on pohjimmiltaan prosessien optimointia ja automatisointia. Tällainen työ koskettaa tyypillisesti organisaation jokaista toimintoa aina varastosta yrityssalaisuuksien hallintaan. Työkalut pitää osata valita organisaation toimintojen mukaisesti ja prosessit pitää ymmärtää kokonaisvaltaisesti. Ja digitalisointi usein lähtee liikkeelle käyttäjistä ja heidän oikeuksistaan. Yrityksemme juuret ovat vahvasti käyttäjähallinnan maailmasta ja sen avulla me autamme asiakkaitamme digitalisoitumisessa.

Pääsynhallinta- ja kertakirjautumispalvelut

Pääsynhallinnalla avulla ratkaistaan kertakirjautuminen (SSO) yrityksen käyttämiin järjestelmiin ja sovelluksiin. Ratkaisuja on monentasoisia ja oikea toteutustapa etsitään yhdessä järjestelmän tai sovelluksen ja sen sisältämien tietojen vaatiman suojaustason perusteella. Keveimmillään kertakirjautuminen perustuu yrityksen käyttäjähakemiston tunnistuspalveluun. Tarvittaessa täydennetään monivaiheisella tunnistamisella. Korkeaa suojaustasoa vaativissa kohteissa ja esim. palvelinkirjautumisissa toteutetaan edistyneitä Privileged Access Management (PAM) -ratkaisuja. 

Asiakkaitamme

All
IAM

Renta

Yhdessä WeAre Solutionsin kehittämän DigiOfficen tuomat kustannussäästöt ja toiminnan tehostuminen koko toimitusketjussa on ollut tärkeimpiä kilpailuetutekijöitä kasvun mahdollistajana ja nousussa markkinoiden ykköseksi.

Heinon Tukku

Heinon Tukun identiteetinhallinnan prosessien mallintamiseen ja prosessien kuvaamiseen, WeAre Solutions toteutti analyysin jonka avulla pystyttiin löytämään kehitystä kaipaavat kohteet ja suurimmat tietoturva-aukot.

Aktia

WeAre asiantuntijat ovat toimineet monenlaisissa toiminnoissa niin hankkeiden vetäjinä kuin teknisten ongelmien ratkaisijoina. Viimeisimpänä yhteisenä tehtävänä on ollut verkkopankin tunnistusinfran nykyaikaistaminen pilvialustalle.

Asiantuntijakirjoitukset

The single sign-on (SSO) to applications has increased its popularity within organisations. SSO gives users a better logon experience and improves organisation’s security by enabling more manageable structure for application permission management. Users and their permissions can be managed in one, or at least in fewer, place(s)…

Onneksi, suureksi onneksemme salasana on vähitellen katoava menetelmä sen varmistamisessa, että palvelua käyttää vain ne henkilöt, joille se on tarkoitettu. Salasana on peräisin ATK:n arkaaiselta kaudelta. Silloin järjestelmiä oli vähän ja käyttäjät olivat motivoituneita jokaiseen tekniseen yksityiskohtaan.

IAM markkinoilla tapahtuu jatkuvasti ja uusia ratkaisuja ilmaantuu vaihtelevasti markkinoille, jotka ovat toinen toistaan parempia tai huonompia, kalliimpia tai halvempia jne. Monesti näille tuotteille yhtenevä tekijä on se, että niitä kutsutaan yleisesti “IAM” -tuotteeksi, joka helposti ajaa päättäjiä harhaan koska aihe ei ole heidän vahvuus.  Näistä tuotteista…

Perinteiseen malliin pohjautuvat pääsynhallinnan ratkaisut eivät aina taivu uusiin tilanteisiin. Päädytään kompromisseihin, joissa joudutaan joko taivuttamaan tietoturvapolitiikan rajoja tai käy jopa niin, että tietoturvapolitiikka joustaa ja mukautuu käytännön sanelemien reunaehtojen mukaan. Toisinaan tarpeeseen sopivia työkaluja ja ratkaisua on saatavilla, mutta ei olla huomattu käyttää niiden suomia mahdollisuuksia….