Tunnistuspalvelu on kustannustehokas ratkaisu identiteetinhallintaan

WeAre tunnistuspalvelu

Jos olet pyrkinyt löytämään kustannustehokkaan ratkaisun hankalaan identiteetinhallinnan ongelmaan, olet todennäköisesti huomannut, ettei sellaisia ole juuri saatavilla. WeAren tunnistuspalvelun avulla yrityksen sovellukset saadaan kuitenkin tarpeellisin ja soveltuvin osin kertakirjautumisen piiriin kustannustehokkaasti. Lisäksi kirjautumistietoja voidaan rikastuttaa kolmannen osapuolen datan avulla tai käyttäjätietoja lennosta muuttamalla. 

Teksti TUTORS Finland

Tunnistuspalvelun hankinta voi osoittautua vaikeaksi

Organisaation tarpeisiin sopiva tunnistusratkaisu on tänä päivänä olennainen osa minkä tahansa yrityksen toiminnallisuutta. Modernia ATK-arkkitehtuuria on viety siihen suuntaan, että keskitetyn tunnistuspalvelun käyttö – paitsi parantaa yrityksen tietoturvaa – nostaa toiminnan tehokkuutta, luo säästöjä ja helpottaa loppukäyttäjien elämää. Tämä puolestaan vapauttaa resursseja yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisempiin asioihin.

Oikeanlaisen tunnistuspalvelun valinta saattaa kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi. Tunnistuspalveluiden kirjo on nykyään todella laaja, ja lisää palveluntarjoajia tuntuu syntyvän viikoittain. Tarjonta vaihtelee yksinkertaisista pääsynhallinnan ratkaisuista erilaisiin IdP- ja IGA-ratkaisuihin, joista jokainen tarjoaa ratkaisun tietynlaiseen tilanteeseen.

Yhden ongelman ratkaisevia peruspalveluita on markkinoilla paljon, kuten on myös pääsynhallintaa ja identiteetinhallintaa yhdisteleviä, mutta todella kalliita, palveluita. Jos olet yrittänyt etsiä kustannustehokasta ratkaisua hieman kompleksisempaan identiteetinhallinnan ongelmaan, olet todennäköisesti huomannut, ettei sellaisia juuri ole tarjolla.

Eräs WeAren asiakkaista kohtasi juuri tällaisen ongelman. Yritys halusi portaaliratkaisun, jonka avulla kaikki käytössä olevat sovellukset saataisiin yhdistettyä yhden tunnistuspalvelun piiriin ja näin loppukäyttäjien käyttöön kertakirjautumisella. Sellaista ei kuitenkaan ollut tarjolla.

Siispä markkinoille oli tuotava tuote, jonka asiakas voi saada käyttöönsä edullisesti, mutta joka mukautuu lähes mihin tahansa tarpeeseen.

Tunnistuspalvelu ratkaisee hankalat ongelmat kustannustehokkaasti

Organisaation tarpeisiin sopiva tunnistusratkaisu on tänä päivänä olennainen osa minkä tahansa yrityksen toiminnallisuutta. Modernia ATK-arkkitehtuuria on viety siihen suuntaan, että keskitetyn tunnistuspalvelun käyttö – paitsi parantaa yrityksen tietoturvaa – nostaa toiminnan tehokkuutta, luo säästöjä ja helpottaa loppukäyttäjien elämää. Tämä puolestaan vapauttaa resursseja yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisempiin asioihin. 

WeAren oma tunnistuspalvelu on puhdas koodituote, joka voidaan muokata tekemään melkein mitä tahansa. Joustava ratkaisu sopii etenkin sellaiseen tilanteeseen, jossa hankala tunnistautumisen ongelma täytyy ratkaista järkevin kustannuksin. Lisäksi palvelua voi myöhemmässä vaiheessa mukauttaa ratkaisemaan myös muita ongelmia.

Lisäksi WeAren tunnistuspalvelun avulla organisaation käyttämät tunnistusmenetelmät voidaan soveltuvin osin koota yhden tunnistuspalvelun piiriin, jolloin kaikki käytössä olevat työkalut saadaan käyttöön kertakirjautumisella. Tietohallinnon työn helpottamisen lisäksi palvelu edistää loppukäyttäjän työnteon jouhevuutta. Välittäjäpalvelun avulla myös muutoin epäyhteensopivaan sovellukseen kirjautuminen saadaan toimimaan jo käytössä olevilla tunnistautumiskeinoilla.

Tunnistuspalvelu voi myös rikastuttaa loppusovelluksen kirjautumistietoa hakemalla tietoja kolmannelta palvelulta. Kyseessä voi olla esimerkiksi organisaation oma CRM-järjestelmä tai jonkin ulkoinen datapankki. Kun loppukäyttäjästä saatavilla oleva data ei ole sidottu vain yhden sovelluksen tietoihin, käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. Käytännössä loppukäyttäjä voi siirtyä sovelluksesta toiseen niin, että hänen digitaalinen identiteettinsä pysyy kaikkialla samana.

WeAren tunnistuspalvelun avulla myös käyttäjätietoja voi täydentää lennosta, mikä mahdollistaa useiden eri roolien hyödyntämisen samoilla kirjautumistiedoilla. Tämä helpottaa esimerkiksi sovelluksien käyttöominaisuuksien testaamista.

Ratkaisun ehdottomana vahvuutena onkin se, että se voidaan sovittaa juuri yrityksen omiin tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi sen käyttöönotto on nopeaa, mikä takaa, että akuutit tunnistamisen tai identiteetinhallinnan ongelmat saadaan ratkaistua heti kättelyssä. Palvelun mukautuvuus varmistaa sen, että ratkaisu löytyy myös kompleksisempiin ongelmiin.

Tunnistuspalvelu