Tunnistuspalvelu – Yleisimmät käyttötapaukset

Tunnistuspalvelu, eli Identity Provider (IdP) on OpenId Connect (OIDC) ja SAML2-tunnistuskäytänteitä toteuttava palvelu, joka tunnistaa käyttäjät mahdollistaen heidän pääsynsä järjestelmiin ja sovelluksiin. IdP:n avulla voidaan toteuttaa kertakirjautuminen (Single Sign On – SSO), jonka avulla käyttäjä pääsee yhden tunnistustapahtuman perusteella käyttämään kaikkia tunnistamisen piiriin kuuluvia sovelluksia ilman eri tunnistautumista. IdP kytkeytyy tunnistusmenetelmiin tarpeen mukaan. WeAre on toteuttanut tunnistamisen välityspalvelumallin, jossa tukeudutaan olemassaoleviin OIDC-tunnistuslähteisiin (esim. Azure AD, Google, Facebook jne). Tunnistusmenetelmien tuottamaa käyttäjätietoa voidaan rikastaa muista lähteistä, kuten organisaation IdM-järjestelmästä. IdP on toteutettu avoimen lähdekoodin Shibboleth Identity Provider -ohjelmistolla.

Tunnistamisen rikastaminen

Tunnistamisen kulkuun on mahdollista toteuttaa vaiheita, joissa tunnistusmenetelmästä saatavan käyttäjän yksilöintitiedon oheen lisätään käyttäjätietoa ulkoisista lähteistä. Esimerkiksi, jos asiakkaan käyttäjien tunnistus on toteutettu Azure AD -tunnistuspalveluun tukeutuen, mutta käyttäjien roolitieto on tallennettu erilliseen järjestelmään, voidaan varsinaisen tunnistustapahtuman jälkeen hakea roolitieto toisesta järjestelmästä (esim. CRM) ja lisätä se tunnistukseen tukeutuvaan palveluun luovutettaan tunnistusvastaukseen. Ratkaisu käyttäjän pääsystä sovellukseen voidaan tehdä roolitiedon perusteella.

Tunnistustiedon rikastaminen tunnistustapahtuman yhteydessä säästää erillisen synkronoinnin toteuttamisen palveluun, kun käyttäjärooli välitetään tunnistustapahtuman yhteydessä.

Tunnistusadapteri

Asiakkaalla saattaa olla käytössään tunnistusmenetelmänä järjestelmä, joka ei ole yhteensopiva tunnistukseen tukeutuvan palvelun kanssa. Tyypillisesti asiakkaalla on SAML2-tunnistusratkaisu, mutta palveluun on toteutettu vain OIDC-pääsynhallinta. Tai tapaus voi olla päin vastoin.

Tunnistuspalvelu voi toimia adapterina, eli välittäjänä, jossa tunnistusmenetelmä sovitetaan palvelulle siinä muodossa, kuin mihin siinä on valmiit ratkaisut. Myös kovin omintakeisetkin palvelut voidaan monesti suojata tunnistamisella, vaikka niihin ei alun perin olisikaan toteutettu kertakirjautumisen menetelmää tai kytkentää moderneihin tunnistusprotokolliin.

HALUATKO
KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä

JUHA AHLGREN
Myynti ja markkinointi
juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828