Pilvipalvelut ja niiden hyödyt

Mitä pilvipalvelut ovat ja mitä hyötyä niistä on?

Pilvipalvelut ovat verkon yli käytettäviä tietojenkäsittely- tai laskentapalveluita. 

Pilvipalveluihin törmää kaikkialla ja käytämme niitä päivittäin, ehkä huomaamatta. Esimerkkejä kuluttajien suosimista pilvipalveluista ovat Facebook tai Googlen Gmail. Yritykset taas tarvitsevat sovellusten lisäksi monenlaista IT-infrastruktuuria, kuten verkkoja ja palvelimia. Yhä useampi organisaatio onkin ottanut käyttöön pilvipalveluita ja pilvi-infrastruktuuria ja siirtyvät perinteisistä konesaleista pilvikonesaleihin. Syitä tähän on useita, mutta päällimmäisenä se, että pilvipalveluita voi ottaa käyttöön nopeasti tarpeen mukaan, eivätkä ne yleensä edellytä merkittäviä etukäteisinvestointeja tai pitkiä sitoumuksia. 

Pilvipalvelut myös skaalautuvat yrityksen toiminnan mukaan sekä ylös että alas, mikä on muuttuvassa maailmassa erittäin arvokasta. Pilvessä organisaatiot voivat myös toteuttaa erilaisia kokeiluja ja muutoksia erittäin ketterästi ja nopeasti. Pilvipalveluita käytettäessä voidaan luottaa siihen, että jos jokin ei toimi, siitä päästään eroon. Tämän myötä pilvipalveluita hyödyntävät organisaatiot ovat keskimäärin nopeampia ja valmiimpia reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

WeAre Solutions ja Amazon Web Services

Pilvipalveluissa on kolme suurta palveluntarjoajaa: Amazon Web Services, Microsoft Azure ja Google Cloud Platform, sekä lukuisia pienempiä toimijoita. Peruspalveluiltaan kolme suurta ovat hyvin samankaltaisia. Eroja syntyy, kun tarkastellaan palveluportfolion laajuutta ja sisältöä.

WeAre Solutions tarjoaa pääasiassa Amazon Web Services palvelua (AWS) tai ratkaisuja, joiden taustalta kyseinen palvelu löytyy. AWS on pilvipalveluiden markkinajohtaja ja nopeiten uutta innovoiva alusta. Näin kehittyvät, nopeasti muuttuvat ja kokeilukulttuuria vaalivat organisaatiot saavat siltä parasta mahdollista tukea matkalleen. Myös Gartner on tunnustanut AWS:n johtoaseman pilvipalveluissa.

AWS logo

AWS koostuu sadoista palveluista, tarjoten kustannustehokkaita vaihtoehtoja esimerkiksi web- ja mobiilisovelluksille, sekä niiden taustajärjestelmille, hajautetuille järjestelmille, liiketoimintasovelluksille, tietokannoille ja tallennustilalle. Myös datan hallintaan ja raportointiin, kuten myös tekoäly- ja koneoppimispalveluhin löytyy omat ratkaisunsa. Käytännössä siis kaikki, mitä modernit organisaatiot sovelluksilta tarvitsevat.

Koska nojaamme yleisesti tunnettuihin käytäntöihin, ympäristömme ovat helposti ymmärrettäviä ja siirrettäviä esimerkiksi eri palveluntarjoajien välillä.

Katse tulevaan pilvipalveluratkaisua hankittaessa

Mitä pilvipalveluratkaisuja vertaillessa ja harkitessa pitää ottaa huomioon?
Esimerkiksi seuraavia asioita on hyvä pohtia:

 • Mikä on yrityksen nykytila?
 • Millaista kehitystyötä yrityksessä tehdään?
 • Miten muututaan tulevaisuudessa: minne ollaan menossa?
 • Millaista osaamista yrityksestä löytyy?
 • Millaiset työkalut on nyt käytössä?
 • Tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden nykytila (esim. GDPR) ja mahdollinen tuleva regulaatio?

Tulevaisuudessa monipilviympäristöt yleistyvät. Monipilviympäristöt ovat ympäristöjä, joissa jo olemassa olevaan pilvi-infrastuktuuriin voidaan liittää osia muistakin pilvipalveluista. Näin ollen valinta pilvialustan osalta ei ole kiveen hakattu: joustavuus, ketteryys ja skaalautuvuus näkyy myös siinä, että sitä pystytään laajentamaan huolimatta siitä, mikä pilvi on valittu ensimmäiseksi vaihtoehdoksi – tietoturvallisuudesta ja luotettavuudesta tinkimättä.

WeAre Solutions ja asiakas toimivat yhdessä

Palveluprosessimme ajatusmalli on pyrkiä yhteistyössä asiakkaan kanssa laittamaan pilven peruspalikat kohdalleen. Eri ympäristöt ovat usein rakentuneet hyvin kirjavasti erilaisten toimijoiden työskentelyn tuloksena. Näin ollen hallinnassa ja käytännöissä on eroja. 

Hyvän pilviympäristön peruspalikoita ovat mm:

 • Hallintamalli
 • Tunnistautuminen ja pääsynhallinta
 • Kustannusseuranta
 • Tietoturva
 • Auditoitavuus ja vaatimustenmukaisuus

Rakennamme pilviympäristöt hyödyntäen tunnettuja ja tunnustettuja käytäntöjä ja viitekehyksiä. Näin ne ovat mahdollisimman tehokkaasti ymmärrettäviä ja ylläpidettäviä. Toteutuksessa huomioidaan asiakkaan organisaatio, prosessit ja toimintamallit, jonka jälkeen ympäristö viritetään palvelemaan niitä. Lisäksi meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja huomioida sieltä nousevat vaatimukset, jotta voimme tehdä parhaiten niitä tukevia ratkaisuja.

Toimimme digioffice-mallilla:
täytämme asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset yhdistämällä oman ja asiakkaan tiimin parhaimmiston

Digiofficessa sekä WeAre Solutionsin, että asiakkaan asiantuntemus yhdistetään parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Koska asiakkaamme ovat kaikki erilaisia, myös palvelumme pitää olla räätälöitävissä jokaiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Digioffice-mallissa asiakkaan ja WeAre Solutionsin projektipäälliköt, kehittäjät ja muut sidosryhmät muodostavat yhtenäisen virtuaalitiimin, joka työskentelee läheisessä, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä asiakkaan asettaman päämäärän mukaisesti.

WeAre Solutions koostaa omasta cloud-ammattilaisten joukosta asiakkaalleen sopivimman ryhmän.

Näin tiimin on mahdollista seurata läheisesti asiakkaan liiketoimintaa ja sen prioriteettejä ja mukautua niihin mahdollisimman nopeasti. Siten digioffice varmistaa aina toteuttavansa niitä tehtäviä, joilla tärkein merkitys. Digioffice-tiimin koostumus vaihtelee projektin, asiakkaan ja tavoitteiden mukaisesti. Näin se kattaa jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti.

Hyöty, jota yhteistyömme asiakkaan kanssa tuo, on parhaimmillaan aina mitattavissa ajassa tai taloudellisesti. Meille on tärkeää tuottaa mitattavaa arvoa, sekä tuottaa ratkaisut niin, että eliminoimme turhan, tuottamattoman työn sekä meiltä että asiakkaalta. 

WeAre Solutionsin cloud-tiimiin kuuluu neljän asiantuntijan lisäksi kuusi eri vahvuusalueen cloud-ammattilaista. Cloud-tiimin asiantuntijoillamme on yhteensä yli 20 vuoden kokemus Amazonin pilvestä. Erilaiset organisaatiot ja erikokoiset ympäristöt ovat luoneet vahvan ymmärryksen siitä, mitä AWS-pilveä pitäisi rakentaa ja kehittää

Tiimin vahvuus on kova osaaminen ja kyky mukautua nopeasti erilaisiin toimintaympäristöihin, työkalustoon ja tekemiseen.

Nojaamme parhaisiin käytäntöihin ja yleisesti tunnettuihin viitekehyksiin. Varmistamme sillä, että joustavuus, jatkuvuus, tietoturva ovat aina parhaalla mahdollisella tasolla. Koska kyse on yleisesti tunnetuista malleista, asiakkaat voivat olla luottavaisin mielin: rakennamme ympäristön tunnettuja, parhaita käytäntöjä hyödyntäen, jolloin myös palveluntarjoajan vaihto on mahdollista missä vaiheessa projektia tahansa.

Onko teidän yrityksessä haasteita pilveen liittyen?

Varaa 15-30 minuutin sparrausaika asiantuntijan kanssa.

tai
ota yhteyttä

Juha Ahlgren

JUHA AHLGREN
Myynti ja markkinointi
juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828