Meillä nuoret pääsevät

tutustumaan alan töihin

“WeAre Akatemia on perustettu, jotta opiskelijoiden olisi mahdollisimman helppo siirtyä työelämään valmistumisen jälkeen”

HENRI VASS / TOIMITUSJOHTAJA

WeAre Akatemia on Careerian, Rentan ja WeAre Solutions Oy:n kehittämä koulutusohjelma, joka tarjoaa nuorille oikeanlaista työelämäkokemusta jo opiskelun aikana. Tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään mahdollisimman hyvin ja idea on syntynyt WeAren toimitusjohtajan ja Careerian yhteisten pohdintojen kautta.

“Olin aikoinaan opiskelemassa Careeriassa, mutta koska opintojen aikana IT-alan harjoittelupaikat olivat kortilla, päätin perustaa oman yrityksen. Nämä opiskeluajan kovat kokemukset jäivät mieleeni ja iskimme myöhemmin päät yhteen Careerian opettajien kanssa ja mietimme miten pystyisimme tarjoamaan uusille opiskelijasukupolville paremmat eväät astua työelämään. Syntyi idea akatemiasta, joka tarjoaa nuorille opiskelijoille mahdollisuuden päästä tekemään suunnittelutöitä ja saada kokemusta oman alan tehtävistä jo opiskelujen alussa.” kertoo Henri Vass toimitusjohtaja, WeAre Solutions Oy.

Ideoinnin pohjalta syntynyt WeAre Akatemia on kasvanut vuosi vuodelta asiakkaamme Rentan tukemana. Nykyisin muutkin asiakkaat osaavat jo kysyä meiltä osaajia, koska ovat kuulleet hyvää akatemiastamme. Akatemiassa opiskelijat oppivat soveltamaan työelämässä opittuja asioita opintoihin ja päinvastoin.

Akatemian ohjelmassa 1. ja 2. vuoden opiskelijat pääsevät ensin tutustumaan työelämään muutaman luennon ja työpajan merkeissä. Toisena vuonna on vuorossa harjoittelu kesätyön merkeissä ja kolmantena vuonna jatkuu harjoittelu ennen valmistumista, jonka jälkeen mahdollisuuksien mukaan kesätyö tai vakituinen työpaikka ennen armeijaa tai mahdollisia jatko-opiskeluja.

”Akatemia perustettiin vuonna 2017 ja tähän mennessä ohjelmassa mukana olleesta 20 opiskelijasta puolet on työllistynyt valmistumisen jälkeen. WeAre on palkannut osan ja osa heistä on puolestaan päätynyt kumppaniemme palvelukseen. Suuri yhteinen tavoitteemme kanssa on täyttynyt, kun opiskelija on käynyt koulun kunnialla loppuun ja työllistynyt alan töihin. Tämä jos mikä antaa voimaa myös omaa arkeen, kun näkee nuorten onnistuvan.

Tärkeintä akatemian pitämisessä elinvoimaisena on pitää jatkuvaa yhteyttä opiskelijoihin ja siksi olen torstaisin tavoitettavissa koululla ja lisäkseni koululla vierailee myös akatemian kautta palkattuja vakituisia työntekijöitämme. ”Koulupäiväni” sisältö vaihtelee suunnittelupalavereista opettajien kanssa luentoihin. Toisinaan mukanani on asiakkaamme, jonka kanssa esittelemme yhteisiä projektejamme.” päättää Henri Vass.

”Olemme rakentaneet koulutusmoduulit yhdessä WeAren kanssa varmistaaksemme, että koulutus vastaa alan työpaikkojen tämän hetken vaatimuksia. WeAren kautta saamme tietoa alan trendeistä ja sovellukset osaksi koulustamme. Koodauksessa tarvitaan matemaattisia kykyjä ja yhtälönratkaisutaitoa, pyrimme antamaan koulussa vahvan perustan näihin taitoihin ja yhteistyön ansiosta saamme tietoa alan uusimmista innovaatioista.”

Jukka Koppana, Careerian ICT-alan opettaja

Tutustu meidän mahtaviin opiskelijoihin alta

Eric Askari

Ericin pitkä matka sovelluskehityksen pariin

“Henri and Tuomas from WeAre Solutions showed up in my school and after I find out that they know about programming, after class I asked them some questions…”

Senja Moilanen

Senjan uskomaton SoMe matka

“4 kuukauden aikana sain tehtäväksi tutustua LinkedInin ja verkostoitumisen maailmaan, ja kerätä niistä tietoa lukuisien vapaaehtoisien haastateltavien kanssa, sekä yleisesti kirjoituksien, että tietenkin oman matkani avulla.”