Active Directory Data Survey

Taannoin tekemämme katsaus asiakkaan AD ja HR dataan tuotti hyviä tuloksia niin asiakkaan yleiseen ymmärrykseen, käytöntöihin kuin myös prosesseihin. Tärkeintä projektissa oli, että asiakas sai konkreettisen käsityksen siitä, missä kunnossa heidän käyttäjien data on ja suosituksia sen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Asiakkaan datasta pystyttiin nostamaan selviä kehityskohtia, mihin paneuduttiin jo työpajojen aikana. Konkreettisia tarkastuskohtia kertyi AD-datan…