AWS Cloud Kickstart

Kiinteähintainen aloituspaketti yrityksille, jotka ovat ottamassa ensimmäistä harppausta kohti pilvinatiivia teknologiaa.

Pilvipalveluiden käyttöönotto on äärimmäisen helppoa, mutta se johtaa useasti tilanteeseen jossa palveluita otetaan yrityksessä käyttöön suunnittelematta riittävästi. Ajan myötä pilven käytöstä muodostuu merkittävä kokonaisuus jossa prosessit, käytännöt, toimintamallit ja kontrollit poikkeavat.

Olemme luoneet AWS Cloud Kickstart paketin yrityksille, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyiseen infraratkaisuun ja ovat ottamassa ensimmäistä harppausta kohti pilvinatiivia teknologiaa.

AWS Cloud Kickstart -pakettiin kuuluu

Hinta €4950

Miksi siirtyä pilvipalveluihin?

Pilven avainelementti on sovellusten, alustojen ja ympäristöjen hajautus. Hajauttamalla resursseja saavutetaan vikasietoisuutta, tietoturvaa ja luodaan hallinnollisia rajoja vastuualueiden välille. Osa kestävää pilvikehitystä on toteuttaa käytännöt ja automaatio, joiden avulla saavutetaan näkyvyys, seurattavuus ja vaatimusten mukaisuus laajoissakin ympäristöissä.

Kustannusten seuranta muodostuu ympäristöjen hajautuessa erittäin hankalaksi ja kokonaiskustannuksen hahmottaminen on vaikeaa. Luomme käytännöt ja mallit, joilla laskutus keskitetään ja jokainen resurssi kohdistetaan kustannuspaikalle, projektille tai muulle halutulle kohteelle ja laskutus toimitetaan suoraan oikeassa muodossa tiliöinnin suoraviivaistamiseksi. Kokonaiskustannuksen ollessa hallinnassa myös kehityksen ohjaaminen ja investointien takaisinmaksun seuraaminen on vaivatonta.

Toimimme Amazonin kehittämän Well-Architected Framework viitekehyksen mukaisesti, jonka mukaan rakennetut pilviympäristöt ovat yleisesti laadukkaita, kustannustehokkaita, luotettavia, skaalautuvia ja ekologisia. Samalla varmistetaan, että ratkaisujen tukena olevat prosessit, käytännöt ovat linjassa organisaation ja liiketoiminnan vaatimusten kanssa. 

Modernin pilvialustan perustana on kuusi pilaria

Operatiivinen tehokkuus

Saavuta liiketoiminnan tavoitteet parhaiden prosessien, palveluiden ja järjestelmien avulla.

Suorituskyky

Resurssien tehokas käyttö, joka pysyy samana vaikka teknologia kehittyy.

Luotettavuus

Resursoinnin automatisointi, häiriötilanteiden estäminen ja virhetilanteista palautuminen automaattisesti.

Tietoturva

Datan, järjestelmien ja tietojen suojaaminen, monitoroinnin, hälytyksien ja tarkastustoimien kautta.

Kustannustehokkuus

Järjestelmien pyörittäminen niin edullisesti ja tehokkaasti kuin mahdollista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävyys

Ymmärrä käytettävien palveluiden vaikutukset ympäristöön ja sovella parhaita käytäntöjä niiden vähentämiseksi.

Miksi WeAre on hyvä vaihtoehto AWS-kumppaniksi?

WeArella on kattava kokemus pilviympäristöjen pystyttämisestä, migraatioista ja sovelluksien modernisoinnista. WeAren osaaminen ei rajoitu vain ja ainoastaan pilvipalveluihin, meiltä saat asiantuntijuutta myös muissa alueissa kuten identiteetin- ja pääsynhallinta, datan hallinta ja ohjelmistokehitys.

Työmme kulmakiviä ovat kaiken automatisointi, kattava testaus ja tarkka monitorointi. Ne muodostavat jokaisen toteuttamamme palvelun ja ratkaisun perustan. Tämän ajattelutavan päälle rakentaminen johtaa ratkaisuihin, jotka skaalautuvat, mukautuvat ja kestävät aikaa.

Juha Ahlgren

juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828

Miksi WeAre on paras vaihtoehto AWS-kumppaniksi?

WeArella on kattava kokemus pilviympäristöjen pystyttämisestä, migraatioista ja sovelluksien modernisoinnista. WeAren osaaminen ei rajoitu pelkästään pilvipalveluihin, meiltä saat asiantuntijuutta ja neuvoa myös muissa alueissa kuten identiteetin- ja pääsynhallinta, datan hallinta ja ohjelmistokehitys.

Työmme kulmakiviä ovat kaiken automatisointi, kattava testaus ja tarkka monitorointi. Ne muodostavat jokaisen toteuttamamme palvelun ja ratkaisun perustan. Tämän ajattelutavan päälle rakentaminen johtaa ratkaisuihin, jotka skaalautuvat, mukautuvat ja kestävät aikaa.

Juha Ahlgren

Myynti
juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828

Tutustu myös näihin

Pilvimigraatio ja automatisointi

Siirrämme konesalit ja sovellukset hallitusti pilveen ja varmistamme, että ne hyödyntävät pilvialustojen automaatiota skaalautumisessa ja vikasietoisuudessa.

Pilven ylläpito

Otamme ympäristöt hallintaan ja ylläpitoon ja näin päivittäiset toimenpiteet ja valvonta ovat asiantuntevissa käsissä.