Cloud foundations

Pilvipalveluiden käyttöönotto on äärimmäisen helppoa ja lähes jokainen organisaatio hyödyntää niitä. Tietoisesti tai tiedostamatta. Käyttöönoton helppous voi johtaa tilanteeseen jossa palveluita otetaan käyttöön suunnittelematta riittävästi. Ajan myötä pilven käytöstä muodostuu merkittävä kokonaisuus jossa prosessit, käytännöt, toimintamallit ja kontrollit poikkeavat. Tästä taas muodostuu merkittävä riski – pilvessä voidaan hallinnoida mittavaa tietopääomaa, mutta sen suojaukset eivät välttämättä vastaa ajantasaisia vaatimuksia. Pilvipalveluiden rakentaminen kestävälle pohjalle, jossa yhdistyvät parhaat käytännöt, tietoturva ja kustannustehokkuus on meidän ydinosaamista.

Autamme sekä uusien ympäristöjen rakentamisessa kestävälle ja skaalautuvalle pohjalle että vanhojen ympäristöjen konsolidoinnissa ja tarvittavien kontrollien ja käytäntöjen luonnissa.

Pilviympäristöjen pääsynhallinta koostuu kahdesta alueesta – ulkoisten toimijoiden (käyttäjät ja muut ulkoiset palvelut) sekä sisäisten resurssien (palvelimet, sovellukset ja palvelut) pääsynhallinnasta. Käyttäjien pääsynhallinta keskitetään organisaation identiteetinhallintaan ja näin varmistetaan että muutokset yrityksen henkilöstössä huomioidaan myös pilvessä. Pilven sisäisessä pääsynhallinnassa varmistetaan että pääsy resursseihin rajataan vain niille rooleille, sovelluksilla ja palveluille jotka todella pääsyt tarvitsevat.

Pilven avainelementti on sovellusten, alustojen ja ympäristöjen hajautus. Hajauttamalla resursseja saavutetaan vikasietoisuutta, tietoturvaa ja luodaan hallinnollisia rajoja vastuualueiden välille. Hajauttaminen tuo kuitenkin myös haasteita – näkyvyys heikkenee ja mahdollisuus seurata ja auditoida käyttöä ympäristöjen välillä vaikeutuu. Osa kestävää pilvikehitystä on toteuttaa käytännöt ja automaatio, joiden avulla saavutetaan näkyvyys, seurattavuus ja vaatimustenmukaisuus laajoissakin ympäristöissä.

Kustannusten seuranta muodostuu ympäristöjen hajautuessa erittäin hankalaksi ja kokonaiskustannuksen hahmottaminen on vaikeaa. Luomme käytännöt ja mallit, joilla laskutus keskitetään ja jokainen resurssi kohdistetaan kustannuspaikalle, projektille tai muulle halutulle kohteelle ja laskutus toimitetaan suoraan oikeassa muodossa tiliöinnin suoraviivaistamiseksi. Kokonaiskustannuksen ollessa hallinnassa myös kehityksen ohjaaminen ja investointien takaisinmaksun seuraaminen on vaivatonta.

HALUATKO
KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä

JUHA AHLGREN
Myynti ja markkinointi
juha.ahlgren@weare.fi
+358 44 504 4828