Valtteri Sandholm

Matka tieto-ja viestintätekniikan töihin ja opintoihin

Moi, olen Valtteri!

Opiskelin Porvoon Careeriassa tieto- ja viestintätekniikkaa ja valmistuin Datanomiksi keväällä 2019.
Syksyllä 2021 aloitan opiskelut tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Turun Ammattikorkeakoulussa.

Matkani WeArelle juontaa juurensa kolmannen vuoden opiskeluista, jolloin Henri Vass ja Tuomas Metsälä tulivat koululle puhumaan ohjelmoinnista ja sovelluksien testaamisesta. Tämä herätti kiinnostukseni. Myöhemmin Henri kävi torstaisin koululla ohjaamassa muutaman hengen testiporukkaa, johon pääsin mukaan ja jossa muun muassa Jere ja Teppokin olivat. Tehtävänämme oli testata Rentalle luotua sovellusta ja yrittää löytää siitä bugeja.

Valmistuttuani keväällä pääsin koulusta suoraan töihin WeAren Service Centeriin, selvittämään ja ratkomaan asiakkaiden ongelmatilanteita ja testaamaan asiakassovelluksia. Myöhemmin kuvaan astuivat muun muassa testitapauksien kirjaaminen, niiden automatisointi ja hallinnointi. Vuoden 2020 olin niin sanotusti “Armeijan leivissä”, jonka jälkeen 2021 jatkoin WeArella aikaisemmissa tehtävissäni.

WeArella olen oppinut erityisesti asiakaspalvelua, ongelmanratkaisukykyä ja tiiviisti ryhmässä toimimista. Erinäisten prosessien toiminta ja niiden soveltaminen on tullut myös hyvin tutuksi. Myös kielitaito on karttunut työryhmämme kielen ollessa englanti.

Korona-aika ei vielä vaikuttanut aikaisempiin opiskeluihini, eikä ensimmäiseen työjaksoon, mutta toisella työjaksolla etätyöskentelyn määrä lisääntyi huomattavasti. Se ei kuitenkaan vaikuttanut työnteon tehokkuuteen, joka mahdollistettiin tavalla tai toisella.

WeAre on työpaikkana enemmän kuin hyvä! Ilmapiiri WeArella on luottavainen ja rento, jolloin avun kysyminen keneltä tahansa vähän hankalampiin tai aivan arkisiinkin työtehtäviin ei tuota vaikeuksia. Ihmiset WeArella osaavat hommansa ja ovat asiantuntevia.

Akatemia on ideana mielestäni varsin onnistunut. Akatemia on tarjonnut jo monelle opiskelijalle koulun aikaisen harjoittelupaikan sekä koulun jälkeisen työpaikan. Nuorten työllistäminen koulun aikana ja sen jälkeenkin on mahtava asia.

Uusille opiskelijoille antaisin vinkiksi, että jos on mahdollisuus tutustua työelämään koulun aikana, tarttukaa siihen kiinni ja olkaa oma-aloitteisia. Ette voi hävitä! Muistakaa myös nauttia opiskelusta, ei sen aina tarvitse olla niin tylsää.