Renta Tools

Sisäiset prosessit hallintaan älykkäällä toiminnanohjauksella

Haasteena laitehuollon ja vuokrausten hallinnassa on perinteisesti ollut prosessien manuaalisuus ja tiedon hajanaisuus. Tekoäly voi kerätä ja yhdistellä tietoja monipuolisesti eri lähteistä ja ohjata niiden avulla henkilökunnan toimintaa.

Renta Tools mobiilisovelluksen näkymä

Renta Tools sovelluksen tekoäly auttaa optimoimaan palautuvien ja vuokralle lähtevien laitteiden tavaravirtoja. Se lajittelee automaattisesti vuokraamolle saapuvat palautukset ja oppii tunnistamaan kaluston, joille on kulloinkin eniten kysyntää. Toolsiin sisältyy automatisoitu palautusprosessi, joka tunnistaa laitteen ja sen käyttöhistorian mukaiset huoltotarpeet. Huollon jälkeen laite palautuu automaattisesti Easyyn, ja se voidaan ohjata vuokrattavaksi alueelle, jossa sille on eniten kysyntää.

Renta pystyy näin palvelemaan suurempaa määrää asiakkaita pienemmällä kalustolla. Asiakas puolestaan pystyy seuraamaan vuokrakoneiden käyttötilannetta, jolloin hän ei seisota niitä turhaan omilla työmaillaan. Tekoälyn avustama toiminnanohjaus tuottaa kustannustehokasta ja sujuvaa palvelua. Kun kaluston käyttöaste on korkea ja toiminnot tehokkaita, säästöä syntyy myös ympäristönäkökulmasta. Se näkyy konkreettisesti hiilijalanjäljen pienentymisenä.

Älykäs toiminnanohjausjärjestelmä osaa yhdistää laajasti yrityksen liiketoiminnassa syntyvää dataa, ja tuottaa siitä optimaalisia ratkaisuja niin verkkokaupan, huollon ja varastonhallinnan, kuin myynnin ja yritysjohdonkin tarpeisiin. Digitaalisoituvan talouden murroksessa ovat vahvoilla ne, jotka satsaavat oppivaan ja skaalautuvaan teknologiaan.

Muut sovellukset

Renta Easy mobiilisovelluksen näkymä

RENTA EASY

Kesällä 2017 lanseerattu Renta Easy on älykäs kalustonhallintasovellus, joka kulkee taskussa. Kuluttajille Renta Easy toimii yksinkertaisuudessaan verkkokauppana tai vuokraamona, yritystoiminnassa se on täysiverinen kalustonhallintajärjestelmä.

Renta Modules luonnoskuva

Renta Visuals & Modules

AR eli lisätty todellisuus ja VR eli virtuaalinen todellisuus tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia tilojen, tuotteiden ja ympäristöjen esittelyyn. Renta Modules -suunnittelutyökalun rinnalle kehitetty Renta Visuals hyödyntää kolmiulotteisuuden kokemusta.